ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREEnergetyka w UE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KALENDARIUM WYDARZEŃSERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Deweloper wiatrowy skarży Polskę na 700 mln dolarów
16.10.2017r. 10:50

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, amerykański inwestor Invenergy, który w Polsce zainwestował dotąd ponad 2,2 mld dolarów, składa polskiemu rządowi zawiadomienie o sporze na podstawie dwustronnej umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (BIT) oraz Traktatu Karty Energetycznej.
Amerykańska spółka energetyczna Invenergy LLC oraz związane z nią podmioty złożyły dziś do najwyższych rangą urzędników państwowych w Polsce, w tym do prezydenta i premiera, formalne zawiadomienie o sporze na podstawie Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi i Traktatu Karty Energetycznej, którego sygnatariuszami są 52 państwa i Unia Europejska.

Jak informuje Invenergy, zawiadomienie opisuje "domniemane, niezgodne z prawem i zorganizowane działania Polski równoznaczne z wywłaszczeniem, które zniszczyły finansową opłacalność inwestycji Invenergy w kilkanaście farm wiatrowych, na szkodę w wysokości około 700 milionów dolarów".

- Działanie to jest częścią potencjalnej "fali sporów międzynarodowych" - pojęcia takiego użył ostatnio jeden z głównych polskich środków masowego przekazu, w związku z tym, że Polska już teraz jest stroną 11 międzynarodowych postępowań arbitrażowych. Tymczasem w ostatnich tygodniach Komisja Europejska wyraziła "poważne obawy", że polski rząd podważa zasadę praworządności - informuje Invenergy w komentarzu wysłanym do portalu Gramwzielone.pl.

Inwestor mówi o "zaaranżowaniu przez polskie organy rządowe niezgodnego z prawem rozwiązania długoterminowych umów handlowych".

- Dwustronne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji chronią inwestorów, których prawa zostały naruszone przez inne państwo, co właśnie przydarzyło się Invenergy w Polsce. Podczas gdy lekceważenie zasady praworządności przez polski rząd stale rośnie, my staramy się zabezpieczyć nasze prawa, a inni inwestorzy to obserwują - ocenia Michael Blazer, główny prawnik Invenergy.

W 2010 roku Invenergy zawarła długoterminowe umowy na sprzedaż zielonej energii po stałej cenie ze spółkami energetycznymi kontrolowanymi przez Skarb Państwa. Jak zaznacza, spółka zaakceptowała wówczas ceny za zieloną energię ze swoich farm wiatrowych, które w tym czasie były niższe od cen rynkowych, w zamian za stabilność, którą miały zapewnić długoterminowe umowy.

- Następnie rząd polecił kontrolowanym przez siebie spółkom rozwiązanie długoterminowych umów zawartych z Invenergy pod różnymi pretekstami. Polski rząd podjął celowe działania w celu obniżenia cen na rynku zielonej energii do poziomów poniżej opłacalności inwestycji. Niezgodne z prawem rozwiązanie umów handlowych przez polski rząd w połączeniu z tymi działaniami zmusiło Invenergy do sprzedaży wytworzonej zielonej energii na rynku po cenach znacznie niższych niż ceny zakontraktowane w umowach, co spowodowało poważne straty finansowe - komentuje Invenergy.

Invenergy zaznacza, że zamierza wszcząć międzynarodowe postępowanie arbitrażowe, jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie dojdzie do polubownego rozwiązania sporu.

Invenergy dochodzi swoich praw w polskich sądach w kilku innych sprawach przeciw spółkom należącym do Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy wydał już wyrok na korzyść Invenergy w sporze ze spółką Energa-Obrót uznał, że państwowa spółka działała niezgodnie z prawem, próbując wypowiedzieć umowę z Invenergy.

Invenergy i jej spółki powiązane budują obiekty wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej w Ameryce, Europie i Azji. Siedziba firmy mieści się w Chicago, a jej biura regionalne znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii i Europie.

Invenergy i jej spółki powiązane zrealizowały 105 projektów o łącznej zainstalowanej mocy ponad 15,9 GW, które są w eksploatacji, w budowie lub na zaawansowanym etapie przygotowań, w tym projekty z zakresu wytwarzania energii wiatrowej, słonecznej i z udziałem gazu ziemnego oraz projekty magazynowania energii.

Amerykański inwestor informował wcześniej, że w naszym kraju zainwestował w energetyce odnawialnej od roku 2005 ponad 2,2 mld dolarów, budując 11 farm wiatrowych.

Pozwy spółek córek amerykańskiej firmy trafiły między innymi do spółki z Grupy Tauron. Tauron Polska Energia podkreśla jednak, że nie był i nie jest ani stroną umów z farmami wiatrowymi, w tym ze spółkami powiązanymi z grupą Invenergy, nie gwarantował pośrednio ani bezpośrednio wykonania takich umów. Farmom wiatrowym, w tym farmom powiązanym z grupą Invenergy, nie przysługują żadne roszczenia wobec Tauron - uważa Grupa.
Według Taurona pogłębiona ocena uzasadnienia żądań zawartych w pozwach wskazuje na ich całkowitą bezzasadność. Tauron PE przypomina, że umowy z farmami wiatrowymi zostały zawarte przez spółkę celową Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (PE-PKH). Jednocześnie Tauron zaznacza, że jak każda spółka giełdowa musi działać w interesie swoich akcjonariuszy , w tym zagranicznych inwestorów finansowych. Spóła podkreśla przy tym, że nie może przejąć na siebie ryzyka biznesowego farm wiatrowych ani ryzyka biznesowego swojej spółki celowej (PE-PKH), które jest z definicji ograniczone do majątku tej spółki.

W ocenie Taurona takie działanie Grupy było zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi. Jak tłumaczy Tauron PE z realizacją długoterminowych umów sprzedaży zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej mogło wiązać się istotne ryzyko po stronie Grupy Tauron. Dlatego naturalne było ograniczenie tego ryzyka do wartości majątku PE-PKH (czyli wykorzystanie do transakcji tzw. spółki celowej).

Tauron zwraca jednocześnie uwagę, że analogicznie działała podjęła też grupa Invenergy, która wszystkie projekty farm wiatrowych prowadziła z wykorzystaniem powołanych tylko w tym celu spółek celowych (Dobiesław Wind Invest sp. z o.o., Gorzyca Wind Invest sp. z o.o., Nowy Jarosław Wind Invest sp. z o.o. oraz Pękanino Wind Invest sp. z o.o.).

W ocenie Taurona, podmioty z grupy Invenergy były w pełni świadome, że zawierają umowy ze spółką celową z Grupy Tauron i wyraźnie akceptowały ten fakt. Akceptowały również okoliczność, że ani Tauron Polska Energia ani żaden inny podmiot z grupy Tauron nie gwarantuje wykonania tych umów w całym okresie ich potencjalnego trwania.

Według Taurona, doniesienie medialne o zarzutach Inveneregy wobec Grupy powielają bezpodstawne oczekiwania Inveneregy wobec Taurona.

Tauron tłumaczy jednocześnie, że istotą sporu jest brak porozumienia między stronami umów sprzedaży zielonych certyfikatów (tj. PE-PKH a farmami wiatrowymi, w tym spółkami powiązanymi z grupą Invenergy) co do konieczności zmiany formuły rozliczeń, która to konieczność wynikała wprost z treści tych umów. Jak pisze spółka w swoim stanowisku, w 2015 r. PE-PKH została zmuszona do wypowiedzenia umów z farmami wiatrowymi, a farmy wiatrowe kwestionują skuteczność wypowiedzenia dokonanego przez PE-PKH.

W ocenie Taurona mamy do czynienia z typowym sporem kontraktowym między spółką celową Tauron (tj. PE-PKH) a innymi spółkami celowymi (w tym farmami powiązanymi z grupą Invenergy).

Według Taurona w sprawie tej nie można mówić o jakimkolwiek nadużyciu prawa przez Tauron, a tym bardziej o jakiejkolwiek odpowiedzialności Tauron za rzekome zobowiązania PE-PKH. Tauron zaznacza przy tym, że ewentualne istnienie takich zobowiązań jest obecnie przedmiotem postępowań sądowych, a decyzja o wypowiedzeniu umów była autonomiczną decyzją zarządu PE-PKH, który zgodnie z polskim prawem ma obowiązek dbać o interes spółki jako autonomicznego podmiotu prawa.

Jak podkreśla Taurona ocena decyzji zarządu PE-PKH należy wyłącznie do niezawisłych, niezależnych i bezstronnych sądów. Tauron zwraca przy tym uwagę, że w polskim prawie spółek, które jest w tym zakresie zgodne z europejskim i amerykańskim prawem spółek, przyjmuje się zasadę wyłączności do podejmowania decyzji zarządczych dla organu zarządzającego, który ponosi osobistą odpowiedzialność za skutki działań lub zaniechań przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki.

W ocenie Taurona farmy wiatrowe wykorzystują zróżnicowane metody nacisku na PE-PKH, Tauron i Skarb Państwa, m.in. poprzez administrację USA i w tym kontekście należy odczytywać obecne działania procesowe podmiotów powiązanych z grupą Invenergy oraz związaną z nimi ofensywę medialną.

Grupa zwraca też uwagę, że spór co do istoty sprawy, a w zasadzie szereg sporów, toczy się od 2 lat między PE-PKH a farmami wiatrowymi przed właściwymi sądami polskimi, zgodnie z normalnym trybem postępowania. Tauron zaznacza przy tym, że farmy wiatrowe, w tym farmy powiązane z grupą Invenergy, wyraziły zgodę na poddanie sporów pod rozstrzygnięcie przez polskie sądy już na etapie zawierania umów, i aktywnie w tym uczestniczą.

W ocenie Taurona zdziwienie wywołuje fakt, że decyzja o wytoczeniu powództwa przeciwko Tauron następuje po ponad 2 latach od wypowiedzenia umów przez PE-PKH w sytuacji zawisłych procesów, z których jeden został już nieprawomocnie przegrany przez spółki celowe z grupy Invenergy.

Jak podkreśla Tauron, w jedynej sprawie, w której wydano do tej pory orzeczenie co do istoty sprawy, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo farmy powiązanej z grupą Invenergy - tj. orzekł na korzyść PE-PKH. Wyrok jest nieprawomocny i został zaskarżony do Sądu Apelacyjnego. Sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
Zobacz także:

KOMENTARZE ( 4 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Obserwator 16.10.2017r. 15:08
Teraz chętni do zawarcia wieloletniej umowy ze spółką Elektrownia Ostrołęka SA (spółką zależną Energi, której majątek... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 17-10-2017r. 09:47 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: zenon 16.10.2017r. 15:36
Sępy łatwo nie odpuszczą. Ale jeśli nastąpi wypłata odszkodowań to odpowiedzialni za podpisanie tak niekorzystnych... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: xxx 16.10.2017r. 17:17
czy nie toczy się jakieś postępowanie w sprawie wręczenia przez Invenergy korzyści w zamian za podpisanie z nimi... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE