ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREEnergetyka w UE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Najważniejsze dane charakteryzujące energetykę w Unii Europejskiej:

 • Kraje Unii Europejskiej są w 50% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu. Prognozy wskazują na to, iż w 2030 roku zależność ta może wzrosnąć nawet do 70%. Dzieje się tak głównie za sprawą ciągłego wzrostu zapotrzebowaniana energię.
 • 45% importowanej ropy naftowej pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu
 • 40% gazu ziemnego jest dostarczane z Rosji

Rysunek: Udział paliw importowanych w całkowitym zapotrzebowaniu na nośnikienergii w Krajach Unii Europejskie (EU-25)

Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003.

 • Prognozy przygotowane przez Komisje Europejską w 2003 roku mówią o znacznymwzrościezapotrzebowania na energię do 2030 roku (w porównaniu z rokiem 2000).

Rysunek: Zapotrzebowanie na energię w krajach Unii Europejskiej (EU-25)

Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003.

 • Najważniejszym nośnikiem energii są paliwa płynne (ok. 39%), tylko około 5,9%obecnej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Unia Europejska postawiłasobie cel 12% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym UE w 2010roku

Struktura życia nośników energii w Unii Europejskiej w 2000 r.

Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003.

 • Budynki odpowiadają za około 40% całkowitego końcowego zużycia energii w UniiEuropejskiej, podczas gdy ich niższa efektywność energetyczna w krajach EuropuŚrodkowej i Wschodniej nadaje temu sektorowi w tych państwach większego znaczenia.Mieszkania komunalne odpowiadają za około 45% zużycia w sektorze budownictwa,co stanowi około 18% całkowitego zużycia końcowego energii w Unii Europejskiej.
 • Udział sektora przemysłu w zużyciu energii w Unii Europejskiej spadł z ponad40% na początku lat osiemdziesiątych do około jednej trzeciej w latach dziewięćdziesiątychi 28% obecnie.
 • Sektor transportowy odpowiada za 30% zużycia energii w Unii Europejskiej.
 • 35% energii elektrycznej jest pochodzenia nuklearnego,
 • 94% zanieczyszczeń atmosfery CO2 związanych z działalnością człowieka pochodziz sektora energetycznego,
 • 90% wzrostu emisji CO2 jest związanych z transportem,
 • 8% redukcja gazów cieplarnianych wyznaczona jako cel w latach 1990-2010.

Priorytety energetyczne Unii Europejskiej

Priorytety polityki energetycznej Unii Europejskiej wynikają z dokumentów zasadniczych, stanowiących pierwotne źródło prawa Wspólnot Europejskich. Dokumentami na mocy, których powstały i sukcesywnie były rozwijane podstawy dzisiejszej Unii Europejskiej są:

 • Traktat Rzymski, podpisany 25 marca 1957 r. przez reprezentantów Belgii, Francji, Niemiec Zachodnich, Włoch, Luksemburga i Holandii;
 • Jednolity Akt Europejski, podpisany w 1986 r., wprowadzający poprawki do Traktatu Rzymskiego, m.in. przyjęcie ponad 300 kryteriów niezbędnych do utworzenia wewnętrznego rynku Wspólnoty;
 • Traktat o Unii Europejskiej, tzw. Traktat z Maastricht, uzgodniony w grudniu 1991 r., podpisany w lutym 1992 r.; stanowił on daleko idącą rewizję Traktatu Rzymskiego i wprowadzał dwie podstawowe grupy postanowień. Pierwsza z nich dotyczyła ustanowienia unii gospodarczo-walutowej najpóźniej od 1 stycznia 1999 r. oraz określiła działania w kierunku osiągnięcia unii politycznej, obejmującej wspólną politykę zagraniczną i obronną. Druga określiła kompetencje Wspólnoty w innych dziedzinach polityki oraz zmieniała uprawnienia różnych instytucji Wspólnoty Europejskiej;
 • Traktat Amsterdamski, podpisany 2 października 1997 r., wprowadził dodatkowe zmiany ukierunkowane na zrównoważony rozwój.

Podstawą obecnie obowiązujących celów polityki energetycznej był Traktat z Maastricht. Jako cel ogólny Traktat wyznaczył utworzenie jednolitego rynku energii w ramach jednolitego rynku wewnętrznego, który zapewniłby swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu polityka ta ma być realizowana poprzez:

 • eliminację ograniczeń ilościowych w celu zapewnienia swobodnej wymiany energii, eliminację dyskryminacji pomiędzy eksporterami we Wspólnocie w zakresie zaopatrzenia i zbytu,
 • zasadę swobody i swobodnego przepływu usług w odniesieniu do spółek energetycznych i świadczących usługi w krajach Wspólnoty,
 • zasady konkurencji zapewniające jednakową płaszczyznę dla konkurencji,
 • harmonizację prawa, która ma zapewnić swobodny przepływ towarów i usług oraz eliminację zniekształceń konkurencji;
 • normalizację, stanowiącą strategiczny instrument określający integrację przemysłową i gospodarczą, która w dziedzinie energii obejmuje wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, sektor ropy naftowej, zaopatrzenie w gaz, odnawialne źródła energii.

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju polityka energetyczna obejmuje trzy zasadnicze cele:

 • bezpieczeństwo energetyczne - zminimalizowanie ryzyka i wpływu możliwego załamania zaopatrzenia w energię na gospodarkę i społeczeństwo Unii Europejskiej,
 • konkurencyjne systemy energetyczne - zapewnienie niskich kosztów energii dla producentów i użytkowników z punktu widzenia konkurencji przemysłowej i realizacji szeroko pojętych celów społecznych,
 • ochrona środowiska przyrodniczego - zintegrowana zarówno z wytwarzaniem jak też użytkowaniem energii dla zachowania ekologicznego i geofizycznego bilansu przyrody.

Jako priorytety szczegółowe Unii Europejskiej należy wymienić:

 • rozwój wspólnego rynku energii,
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu i rozwiązywanie innych problemów środowiskowych,
 • promowanie efektywnego zużycia energii,
 • zwiększenie konkurencyjności odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,
 • odpowiednie priorytety badawcze i rozwojowe dla zagadnień energii w 6. Programie Ramowym.

Źródło: FEWE: Polityka Energetyczna Unii Europejskiej, Poradnik 2000

Materiał przygotowany przez KAPE S.A. dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach projektu twinningowego "Zrównoważona polityka energetyczna w Polsce"


DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE